donderdag, februari 12, 2009

Werven via sociale netwerken – mythe of realiteit?

Wanneer u voor een zaal vol HR managers staat dan heeft u altijd een groep mensen die geloven dat sociale netwerken nuttig zijn om te rekruteren, een deel tegenstanders die het compleet tijdverlies vinden en een groep twijfelaars die nog niet beslist hebben of het sop de kool waard is. Ongetwijfeld zal dat op 3 maart bij Kluwer niet anders zijn.

Vaak kijkt men op zo’n moment naar de spreker voor De Gouden Tip die het hele tijdrovende sociaal netwerk-proces de moeite waard zal maken. Twee keer zoveel rekruteren tegen een fractie van de kost van een traditionele aanwerving bijvoorbeeld. Nu staat het buiten kijf dat de nieuwe media (waarvan sociale netwerken deel uitmaken) een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het vinden van gekwalificeerd personeel, leveranciers en/of klanten, mits ze op de juiste manier ingezet worden. En daar wringt vaak het schoentje.

Rekruteren via sociale netwerken zoals Linkedin, Facebook, Netlog en andere is niet hetzelfde als zoveel mogelijk mails versturen naar potentiële kandidaten via deze communities. Dat is te vergelijken met spam. Rekruteerders die op deze manier te werk gaan zullen al snel teleurgesteld reageren dat ze maar weinig positieve reakties (lees: cvs) ontvangen, en dat die sociale netwerken toch niet zo efficiënt zijn om te rekruteren zoals iedereen beweert. Nochtans treden ze zelf een aantal rekruteringswetten met de voeten en maken ze fouten die ze offline nooit zouden maken. Een goede recruiter weet immers dat hij eerst moet luisteren naar zijn potentiële kandidaat zodat het vertrouwen groeit en een langetermijnrelatie kan ontstaan die voordelig is voor zowel kandidaat als rekruteerder. Een headhunter die op een receptie meteen van wal steekt tegen een kandidaat over zijn missies, zijn klanten en zijn noden, zal op weinig begrip kunnen rekenen. Online geldt net hetzelfde. Mensen willen zich speciaal voelen, uniek, en als een individu behandeld worden. Standaard uitnodigingen zoals “I’d like to invite you to join my network” doen een kandidaat vermoeden dat hij het slachtoffer is geworden van een bulkmail door iemand die niet de moeite heeft genomen om zijn of haar profiel te lezen.

Een andere oorzaak voor teleurstellende resultaten is dat rekruteringsmanagers soms te weinig selectief zijn in het kiezen van de sociale netwerken waar ze actief op zijn. Ze hebben niet altijd nagedacht over het waarom ze op bijvoorbeeld Facebook aanwezig zijn. Nochtans is Facebook (net zoals andere sociale netwerken) niet voor elke vacature of type bedrijf/kandidaat geschikt. Belangrijk is om duidelijk te weten naar welk soort kandidaat u op zoek bent, om vervolgens na te gaan welk netwerk het beste aan uw beschrijving beantwoordt. Beter een kleiner nichenetwerk waar 80% van uw doelpubliek aanwezig is dan een bekend netwerk waar u misschien 3% geschikte kandidaten vindt. Uw return on investment (ROI) zal vanzelf veel hoger liggen.

1 opmerking:

John zei

Uitstekend artikel.