woensdag, april 21, 2010

Enquete "Meisjes die met Lego spelen"

Het is de laatste maanden een vaak gehoord gespreksonderwerp en het belooft de komende maanden/jaren een belangrijk debatspunt te worden: willen/moeten bedrijven ook quota opgelegd krijgen om méér vrouwen aan de top te accepteren?

In het jaar waarin de 100ste verjaardag van de Vrouwendag gevierd wordt, is het onderwerp des te actueler omdat vele bedrijven zwaar geleden hebben onder de economische crisis, en de vraag wordt gesteld of dit met meer vrouwen in het bestuur ook zo was geweest? Ondertussen zien we ook de eerste resultaten van de quota binnen de politiek die over het algemeen positief zijn.

Vrouwen zelf zijn nog verdeeld over de vraag of quota verplicht ingevoerd moeten worden, meestal omdat ze vrezen dat hun geloofwaardigheid hiermee een deuk krijgt. Toch vindt een meerderheid dat dit mogelijke neveneffect nog steeds te verkiezen is boven de zekerheid dat vrouwen vandaag niet genoeg doorstromingskansen krijgen naar de hoogste regionen.De moeilijkheden die vrouwen tegenkomen wanneer ze een carrière willen zijn velerlei, maar de combinatie werk-gezin blijkt nog steeds op nummer één te staan. Blijkbaar staat het woord "gezin" nog steeds synoniem voor "verantwoordelijkheid van de vrouw" bij vele families en vermits de meeste topmanagers mannelijk zijn, wordt deze veronderstelling vaak doorgetrokken op de werkvloer.Vrouwen zijn ook van mening dat ze voor dezelfde plaats harder moeten knokken dan hun mannelijke collega's, en ook meer hun best moeten doen eenmaal ze deze plaats bekomen hebben. Een gebrek aan respect en een verschil in loon (voor dezelfde functie) blijven een doorn in het oog.Hoewel weinig vrouwen de stap zelf wagen, hebben ze veel respect voor andere vrouwen die een typisch 'mannenberoep' hebben gekozen.De meeste ondervraagde vrouwen lijken gelukkig te zijn met de keuzes die ze gemaakt hebben in hun leven (werk, studies, gezinssituatie), maar er is ook een grote groep die de dingen vandaag anders zou aanpakken mocht ze opnieuw de kans krijgen.Als we gaan kijken naar die vrouwen die ondernemer zijn geworden, dan valt op dat als belangrijkste reden "meer vrijheid" wordt geciteerd om zelfstandige te worden. Andere factoren (meer geld verdienen, ouders die zelfstandigen waren,...) lijken een stuk minder belangrijk te zijn voor vrouwelijke ondernemers.Demografische doorsnede van de respondenten


Het onderzoek loopt ondertussen door tot de publicatie van "Meisjes die met Lego spelen" in de tweede helft van 2010. Belgische of Nederlandse vrouwen die graag nog hun mening willen achterlaten kunnen dat op http://www.surveymonkey.com/s/MeisjesdiemetLegospelen1 opmerking:

Anoniem zei

Ik ben volledig voor meer vrouwen in de top van de zakenwereld, zij hebben meestal een veel menselijkere aanpak dan mannen. Maar het aantal vrouwen blijft volgens mij ook laag, aangezien vrouwen vanuit hun instinct zich steeds verantwoordelijk voelen voor het gezin. En daardoor ook vaak zelf de keuze maken om niet verder te gaan met hun topcarriere.